När koket av vörten är klar är det ytterst viktigt att allt som vörten kommer i kontakt med är saniterat. På grund av infektionsrisken vill man gärna kyla ner ölet så fort som möjligt till en temperatur som är lagom för jästen. Denna temperatur skiljer sig från jäst till jäst, så titta på paketet för att se vad som är rekommenderad jästemperatur för just din jäst och kyl därefter ned vörten till önskad temperatur.

Detta kan göras på lite olika sätt. Här är de vanligaste:

  • Kylning med kylspiral innebär att man sänker ner en spiral av värmeledande material (t.ex. koppar eller rostfritt stål) i ölen och låter kallt vatten flöda inuti kylspiralen. Ett tips här är att sänka ner kylspiralen 10-15 minuter innan koket är klart så att den steriliseras med hjälp av värmen i koket.
  • En motströmskylare kan också användas. Den fungerar ungefär som en kylspiral, fast istället för att sänka ner kylspiralen i ölen så finns det en kanal till förutom det kalla vattnet som man låter vörten rinna igenom från kokkärlet ner i jäskärlet. Denna kanal ligger mot kanalen med det kalla vattnet och kyls på så sätt ner samtidigt som ölet rinner igenom. Man häller alltså den varma vörten direkt ner i jäskärlet, och det blir kallt på vägen ner.
  • En variant på motströmskylaren är en plattvärmeväxlare, där man använder plattor istället för rör enligt samma princip.
  • Den såkallade NoChill-metoden innebär i princip att man inte aktivt kyler vörten, istället så häller man den varm rakt ner i jäskärlet och försluter det snabbt så att inga mikroorganismer kan komma åt det, och sen väntar man tills nästa dag med att tillsätta jästen. Detta sparar tid under själva bryggdagen och kräver mindre utrustning.